Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử TH PTCS Hy Vọng - Đường dây nóng: Trần Thị Minh Thảo 0983456385, 02438772748

Hiệu trưởng

Trần Thị Minh Thảo
Trần Thị Minh Thảo

Ngày sinh: 18/11/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0983456385

Phó hiệu trưởng

Đinh Thị Mai Hương
Đinh Thị Mai Hương

Ngày sinh: 29/1/1974

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0978774920

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

Trường Tiểu học PTCS Hy Vọng

Địa chỉ: Số 50 Phố Trường Lâm, P.Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Trần Thị Minh Thảo

Liên hệ: SĐT 043.8772748 - Email: ptcshyvong@longbien.edu.vn