Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử TH PTCS Hy Vọng - Đường dây nóng: Trần Thị Minh Thảo 0983456385, 02438772748

Có 112 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 TB cử cán bộ y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 211-ho-tro-cong-tac-pc-dich-covid19_09122021.pdf
211/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT  09-12-2021
2 HD công tác tháng 12/2021 cấp Tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 208-cv-hd-cong-tac-thang-12-2021-cap-th_09122021.pdf
208/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT  09-12-2021
3 HD trọng tâm công tác tháng 11/2021 cấp TH
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 197-cv-hd-cong-tac-thang-11-2021-cap-th_01112021.pdf
 Phòng GD&ĐT  30-11-2021
4 CV thực hiện công tác thu chi Năm học 21-22
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_25112021.pdf
 Phòng GD&ĐT  24-11-2021
5 CV Tiếp tục thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” năm 2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cong-van-truong-hoc-xanh-sach-dep-2022_25112021.docx
File thứ 2: 204-cong-van-truong-hoc-xanh-sach-dep-2022_25112021.docx
 Phòng GD&ĐT  22-11-2021
6 Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2021-2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 203-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-vien-truong-hoc-nh21-22_25112021.pdf
File thứ 2: 203-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-vien-truong-hoc-nh21-22_25112021.pdf
 Phòng GD&ĐT  17-11-2021
7 Lịch công tác tuần từ ngày 8-12/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-tuan-45-nam-2021_25112021.docx
 Phòng GD&ĐT  08-11-2021
8 CV hỗ trợ tổ chức hội nghị trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 201-cv-ho-tro-to-chuc-hn-truc-tuyen_24112021.pdf
 Phòng GD&ĐT  04-11-2021
9 Hướng dẫn đăng ký tiêu chí chuyên nghiệp năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu-mau-kem-theo-huong-dan_24112021.doc
File thứ 2: mau-04c-truong-hoc_24112021.docx
 Phòng GD&ĐT  01-11-2021
10 Lịch công tác tuần từ 01-05/11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich-cong-tac-tuan-44-nam-2021_01112021.docx
 Phòng GD&ĐT  01-11-2021
11 Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trong ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 195-cv-to-chuc-ngay-phap-luat-nam-2021_29102021.pdf
 Phòng GD&ĐT  25-10-2021
12 HD nhiệm vụ GD Quốc phòng An Ninh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 194-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdqpan-nh21-22-1_29102021(1).pdf
File thứ 2: huong-dan-gdqpan-nh-2021-2022-1_29102021(1).pdf
 Phòng GD&ĐT  25-10-2021
13 HD triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_20102021.pdf
 Phòng GD&ĐT  18-10-2021
14 KH xây dựng, triển khai và thực hiện QCDC ở cơ sở trong các trường MN, TH, THCS quận Long Biên NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_13102021.pdf
 Phòng GD&ĐT  11-10-2021
15 HD thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học NH21-22; KH triển khai CVĐ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 190-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdtc-hoat-dong-the-thao-ytth-nh21-22_signed_19102021.pdf
File thứ 2: 20-kh-trien-khai-cvd-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho_19102021.pdf
 Phòng GD&ĐT  11-10-2021
12345678