Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử TH PTCS Hy Vọng - Đường dây nóng: Trần Thị Minh Thảo 0983456385, 02438772748

Hiệu trưởng

Trần Thị Minh Thảo
Trần Thị Minh Thảo

Ngày sinh: 18/11/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0983456385

Phó hiệu trưởng

Phạm Thị Thu Hương
Phạm Thị Thu Hương

Ngày sinh: 8/6/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0915087358